Algemene voorwaarden

 


Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de werkzaamheden, de volgende condities van toepassing: 

  • op binnenlands vervoer de algemene vervoerscondities 2002 (AVC2002) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; 
  • op grensoverschrijdend vervoer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en aanvullend daarop de voornoemde AVC;

     

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. 

 

 
   

Weverstraat 5 | 6151 DJ Munstergeleen | +31 (0)6 19 820 235